• image

    Telèfon
    973 213 376 - 677 444 998

  • image

    Horari
    Dl. - Dv. 9.00 - 19.00

ELS TEUS DRETS

Els teus drets

Davant les companyies asseguradores

Sovint les companyies asseguradores imposen algunes condicions als seus assegurats que poden lesionar els seus interessos, és per aquest motiu que volem recordar a l'automobilista quins són els seus drets davant les companyies asseguradores d'acord a la normativa vigent.
Segons l’article 18 de la llei 50/80 de Contractes d’Assegurança, l’assegurat té dret a lliure elecció del taller on va a reparar el seu vehicle, sent il·legal qualsevol restricció i/o limitació d’aquest dret.

L'assegurat té dret a una correcta valoració del sinistre i a que la companyia li faciliti tota la informació de la valoració.

Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a la reparació del seu vehicle i, si s'escau, a la seva substitució. La indeminització no es redueix al valor venal.

Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a l'ús de recanvi original en la reparació del vehicle.

L'assegurat té dret a ser indemnitzat per danys propis abans dels 40 dies d'haver-se declarat el sinistre.

L'assegurat té dret a una còpia de la pòlissa amb totes les clàusules limitadores de drets en lletra destacada,

L'assegurat té dret a conèixer qualsevol acord al qual hagi arribat la seva asseguradora amb tercers, que pugui afectar els seus drets derivats de la pòlissa, sobretot pel que fa a la indemnització.

Si l'assegurat té contractada la defensa jurídica, en cas de col·lisió amb un altre vehicle assegurat per la seva mateixa asseguradora, té dret a triar un advocat i procurador diferent al de la companyia per a la seva defensa i aquestes despeses van a càrrec de l'asseguradora.

L'assegurat té dret a conèixer el domicili de la seva asseguradora i la seva adreça postal per exercir els seus drets d'informació i/o de reclamació.

Recorda: l’asseguradora pot suggerir-te entre el seu llistat de tallers concertats però mai obligar-te a escollir-ne un o un altre. La llei de Contractes d’Assegurança empara a l’assegurat i dóna llibertat en l’elecció del taller on reparar el seu vehicle.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST OMPLINT EL SEGÜENT FORMULARI